Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde arttı

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Eylül’e ilişkin Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcunu açıkladı.

Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları azalarak 157,2 milyar ABD doları oldu. Ağustos 2023’e göre ise borç rakamı 1,9 milyar dolar arttı.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar ABD doları azalarak 148,7 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 383 milyon ABD doları artarak 8,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 98 milyon ABD doları azalışla 13,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 128 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 523 milyon ABD doları azalarak 9,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

BANKALARIN KREDİ BORÇLANMALARI AZALDI

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 487 milyon ABD doları azalışla 4,5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 673 milyon ABD doları artışla 1,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar ABD doları artarak 104,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 49 milyon ABD doları artarak 7,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

YÜZDE 59,5’i DOLAR CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 148,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,5’inin ABD doları, yüzde 35,4’ünün Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 2,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

8,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 37,8’inin ABD doları, yüzde 35,2’sinin Euro, yüzde 20,7’sinin Türk lirası ve yüzde 6,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 148,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 64,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 8,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 26,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,9 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir